Dotacje

Hala prodkcyjna

Primatec+ czyli nowa generacja naszych zlewozmywaków

Primatec+ czyli nowa generacja naszych zlewozmywaków - czarny zlewozmywak

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej, opracowujemy także kolejną generację technologii Primatec (Primatec+), która charakteryzować się będzie jeszcze doskonalszą mieszanką kompozytową i formami produkcyjnymi nowej generacji. Pozwoli to na dalszą poprawę nie tylko jakości, ale także parametrów funkcjonalnych naszych zlewozmywaków. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Funduesz europejskie inteligentny rozwój
Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i inwestycyjne
Narodowe centrum badań i rozwoju
Rzeczpospolita Polska

PRIMAGRAN Sp. z o.o. realizuje projekt pn. 

„Opracowanie znacząco lepszej mieszanki kompozytowej oraz optymalizacja form do zastosowań w produktach konglomeratowych dla gospodarstw domowych”

Celem Projektu jest opracowanie mieszanek kompozytowych (konglomeratowych) o znacząco ulepszonych właściwościach użytkowych tj. wysokiej hydrofobowości, obniżonej podatności na zabrudzenia, połączonej z ułatwionym procesem czyszczenia zlewozmywaka, podwyższonej odporności na zarysowanie oraz lepszych właściwościach wytrzymałościowych (szczególnie udarności).

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 do 31.12.2023

Wartość projektu: 4 408 826,75 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 367 690,40 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Funduesz europejskie inteligentny rozwój
Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i inwestycyjne
Bank Gospodarstwa Krajowego
Rzeczpospolita Polska

PRIMAGRAN Sp. z o.o. realizuje projekt pn. 

„Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych zlewozmywaków kompozytowych Prima – Tech”

Celem projektu jest rozpoczęcie produkcji innowacyjnych wyrobów, tj. zlewozmywaków kompozytowych o lepszych właściwościach użytkowych, w tym podwyższonej odporności na zarysowanie oraz wyższych właściwościach wytrzymałościowych, w porównaniu do wyrobów obecnie produkowanych przez polską konkurencję firmy Primagran. Innowacja jest rezultatem nowej technologii, opracowanej w toku prac B+R przez firmę Primagran (technologia Prima-Tech).

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021 do 31.12.2023

Wartość projektu: 10 058 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE:5 531 900,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego